Speech Analyzer, içindeki tüm modülleri başta istihbarat ve kriminal alanlar olmak üzere elinde ses ve video kayıtları olan tüm güvenlik departmanları için hedef üründür. Speech Analyzer aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır. 

KONUŞMACI TANIMA: Etiketsiz binlerce kayıt içerisinden elinizde sesi olan konuşmacıyı bulmanızı sağlar. Aynı zamanda sınırsız sayıda konuşmacının sesini ve ona ait metaveri’yi istenilen kategoride veritabanına kayıt etme imkânı sunar.

İYİLEŞTİRME: Kayıttaki bozukluk ve gürültüleri gidermek için gerekli filtre ve araçlar sunar. Yapılan işlemler ön izleme ile kontrol edilir. Bu araçlar ara arda istenilen konfigürasyonda seri bağlanabilir. Oluşturulan bu konfigürasyonlar daha sonra kullanılmak üzere kayıt edilebilir.

MONTAJ ANALİZİ: Kayıt üzerinde şüphelenilen noktalarda montaj izlerini bulmamızı sağlayan araçları bize sunar. Bu araçlar ile frekans değişimlerini, faz ve arka plan gürültü değişimlerini izleyebilirsiniz.

KONUŞMACI DOĞRULAMA: Farklı ses kayıtlarının biyometrik doğrulamasını yapabilirsiniz.

KONUŞMACI AYRIŞTIRMA: Bir ortam dinlemesi kaydını tek tuşla kriminal uzmana ihtiyaç duymadan konuşmacıların birbirinden ayrıştırılması ve sonrasında, ayrışan kayıt parçaları üzerinde istenilen şekilde birleştirerek ya da çıkararak manipülasyon imkanı sunar. KONUŞMACI TANIMA ve KONUŞMA TANIMA modülleri ile entegre çalışır.

KONUŞMA TANIMA: Ses kaydını çözümleyerek metinleştirilmesini sağlar.