Meetext, Belediye Meclisleri, Gazete/TV program yapımcıları röportajları, Sendikalar, Meslek Odaları, özel ve kamuya ait toplantı ses/video kayıtları için özelleşmiş bir masaüstü uygulamadır. Meetext aşağıdaki modülleri içerir.

KONUŞMACI TANIMA: Toplantıya katılan sınırsız sayıda konuşmacının sesini ve ona ait metaveriyi istenilen kategoride veritabanına kayıt etme imkânı sunar. Bu sayede kayıt içerisinden elinizde sesi olan konuşmacıyı bulmanızı sağlar.

KONUŞMACI AYRIŞTIRMA: Bir toplantı kaydını tek tuşla teknisyene ihtiyaç duymadan konuşmacıların birbirinden ayrıştırılması ve sonrasında, ayrışan kayıt parçaları üzerinde istenilen şekilde birleştirerek ya da çıkararak manipülasyon imkanı sunar.
KONUŞMACI TANIMA ve KONUŞMA TANIMA modülleri ile entegre çalışır.

KONUŞMA TANIMA: Ses kaydını çözümleyerek konuşmacıya karşılık gelen kısımları ismini yazarak metinleştirilmesini sağlar.